Vytisknout

OCD (osteochondris disecans)

Co je to OCD

toto onemocnění se vyskytuje především u rostoucích psů. Jedná se o onemocnění chrupavek, na kloubních plochách dlouhých kostí.

Jak vzniká

Faktory podílející se na vzniku: dědičnost, plemenná predispozice, rychlost růstu a výživa
Na chrupavkách dlouhých kostí dochází vlivem výše uvedených faktorů k zesílení chrupavky, k nedostatečnému spojení s pod ní ležící kostí, tím také k narušení krevního zásobení a výživy a následné nekrotizaci. Odumřelá část chrupavky se může vlivem pohybu kloubu a nárazu přiskocích a pod. odloučit v podobě šupiny do kloubní dutiny, kde působí jako cizí těleso a způsobuje bolestivost, nestabilitu kloubu a časem vznik artrózy. Někdy dochází k mineralizaci úlomku a defekt je na rtg snímcích dobře viditelný jako tzv. myška. V ostatních případech vidíme na rtg oploštění hlavice nebo tmavý defekt.

Výskyt a projev OCD

nejčastěji postiženým kloubem je rameno, koleno a hlezno. OCD je často provázena jen mírným kulháním, které se projevuje střídáním období výraznějšího kulhání a obdobím kdy zvíře vůbec nekulhá. (To je způsobeno změnami polohy chrupavčité šupiny v kloubu). Kulhání většinou zesílá až v pozdějším věku vlivem následných artrotických změn.

Řešení

v časných stádiích kdy je OCD diagnostikována na rtg bez klinických příznaků, je možné pokusit se o konzervativní řešení. (pohybový klid 4-6 týdnů, podávání chondroprotektiv a energeticky chudé diety). Častěji je ale nutní přistoupit k chirurgickému řešení (u všech jedinců starších 7 měsíců). - Odstraněním změněné chrupavky

Prevence

je možné především výživou - bylo prokázáno, že častěji se objevuje u psů, kteří jsou v období růstu krmeni ad libitum, škodlivý je hlavně vysoký příjem energie a velké množství vápníku v krmivu. Dbejte tedy na to, aby především štěňata dostávala granule pro ně vyvinuté, nepřekračujte určené dávkování a samovolně nedoplňujte vápník.

Zdroj: www.vetcentrum.cz